Bài đăng

Free Manga Downloader - Truyện tranh 1 click

Hình ảnh
1. Giới thiệu: The Free Manga Downloader là phần mềm mã nguồn mở viết trên ngôn ngữ Object Pascal giúp bạn dễ dàng quản lý và download truyện tranh manga trên các website khác nhau. Mã chương chình cấp phép dưới giấy phép GPLv2. Chương trình như tên gọi của nó, bạn có thể kéo về cả 1 bộ truyện tranh chỉ bằng 1 cú click chuột. Đây là hình ảnh demo 1 kéo bộ truyện tranh Lucky Luke về máy từ site truyện: nettruyen.com